ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY.

 

            Oznamujeme rodičom, že v dňoch 

                     od 9.5.2017 - 12.5.2017 

 sa uskutoční zápis detí do MŠ pre šk. rok 2017/2018.

 

  Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnuť v budove MŠ v čase od 10,00 hod. do 15 hod. alebo stiahnuť na webovej stránke MŠ.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

- prednostne sa prijímajú detí, ktoré dovršili vek 5 rokov,

- detí s odloženou povinnou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti od troch rokov, 

- v prípade voľnej akapacity aj 2 ročné,  ak majú osvojené hygienické návyky / bez cumlíka a plienok/, zdravotná spôsobilosť na pobyt v kolektíve.

 

Ďaľšie kritériá  pre prijatie dieťaťa do materskej školy:

 

- zamestnanosť rodičov,

- poradie podania prihlášky,

- trvalý pobyt na území obce.