Kuriatka

  Vyučujúce: p.uč. Andrea Skladaná

                      p.riad. Jana Školeková

 

 

Ej, ej, kto to tu dnes oslavuje,...

Naše začiatky.

Na výstave ovocia a zeleniny.

Prechádzka po jarmoku.

Padajú, padajú, zrelé gaštany,...

Pele - mele zo škôlky...

Jablkové hody.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Šarkan letí,...

Pod dáždnikom,....

Hráme sa na lekára.

Mikulášku, dobrý strýčku,...

1 | 2 | 3 | 4 >>

Lucia.

Pečenie a zdobenie medovníkov.

Vianočné oblátky tety Zuzky.

Štedrá večera, darčeky.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Keď napadne trošku snehu,...