Lienky

Vyučujúce: p.uč. Beáta Moravčíková

                    p.uč. Alica   Lednická 

 

Hráme sa na dvore

Lienky na jarmoku

Jablkové hody

Lienky s Mikulášom

Pečieme medovníčky...

Záchranári v škôlke...

Vianoce ....

Lienky na snehu...

Kŕmime zvieratká...