Motýliky

   

Vyučujúce : p.uč. Mária Mišejová

                     p.uč. Lýdia Révayová

 

Jablkové hody

Vitaj, vitaj Mikuláš.

Vianočné oblátky tety Zuzky.

Náš deň v škôlke...