Včielky

Vyučujúce : p.uč.  Beáta Burianková

                     p.uč.  Jana Ondrišová

Z každého rožku trošku, alebo škôlkarov deň...

Prechádzka jarmokom a na výstave...

Jablkový deň...