AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

 

                                 OVOCNÉ DNI

SEPTEMBER         –    VÝSTAVA V KULTÚRNOM DOME –                                                         "JESEŇ OČAMI DETI"                                                                                                         

                                                        - práce z prírodnín a výtvarné práce

                            –    NÁVŠTEVA VÝSTAVY OVOCIA A ZELENINY

                            --    VÝROBA OVOCNÝCH ŠALÁTOV

                            --    TVORIVÉ DIELNE S RODIČMI

 

 OKTÓBER               JABLKOVÉ HODY V MŠ 

                           –    PÚŠŤANIE ŠARKANOV  – ŠARKANIÁDA

                           -     DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

                           

 

NOVEMBER                TURISTICKÁ VYCHÁDZKA 

                                          --    JESENNÁ BRANNÁ VYCHÁDZKA

                           --    OCHUTNÁVKA NÁTIEROK ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

                           --    MÓDNA PREHLIADKA

                           --   KÚZELNÍK

                           -    ZÁCHRANÁRI V NAŠEJ MŠ 

 

DECEMBER          –    MIKULÁŠ V MŠ

                            –    LUCIA V MŠ

                           --    PEČENIE NA VIANOCE

                            --    VIANOČNÉ POSEDENIE -- ŠTEDRÁ VEČERA V MŠ

                           --    VYSTÚPENIE NA VIANOČNÝCH TRHOCH V OBCI

           

JANUÁR               –     ZIMNÉ RADOVÁNKY:

                                            *    HRY NA SNEHU

                                            *    STAVANIE SNEHULIAKOV

                           --    KŔMENIE VTÁKOV A LABUTÍ                

                           –    NÁVŠTEVA 1. ROČNÍKA V ZŠ -- predškoláci u prvákov

                           -     DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

 

FEBRUÁR             –    FAŠIANGY -- KARNEVAL

                            --    ZHOTOVENIE VALENTÍNSKYCH DARČEKOV

                            -    ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ         

                    

MAREC               –    VÝSTAVA KNÍH SPOJENÁ S PREDAJOM

                          –    DIVADELNÉ PREDSTAVENIA V MŠ

                          --    TVORBA LEPORELA

                          --    NÁVŠTEVA PRVÁKOV V MŠ

                          –   PLAVECKÝ VÝCVIK

 

APRÍL                --   DOPRAVNÁ VÝCHOVA - dopravné ihrisko v MŠ

                         --    BRANNÁ VYCHÁDZKA -- JAR"

                         --    VYCHÁDZKA "NA FARMU"

                         --    SADENIE STROMČEKOV A KVETOV

 

MÁJ                   --   DEŇ MATIEK - 

                         -    BOŠANY MAJÚ TALENT

                                     

JÚN                    –    TÝŽDEŇ PLNÝ HIER:  

                                      .    ŠPORTOVÝ DEŇ

                                      ·    HĽADANIE POKLADU

                                      ·    TURISTICKÁVYCHÁDZKA -- spojená s opekaním  

                                      ·    KRESLENIE NA CHODNÍK

                                      ·    DISKO V  MŠ

                          --    VÝLET NA RANČ BABICA

                          –    KONCERT V ZUŠ PRE DETI Z MŠ

                          –    ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI