Jedálniček      

 

Organizácia stravovania

  

     Jedlo sa podáva 3 x denne (desiata, obed, olovrant). Desiata, obed a olovrant sa podávajú priamo v triedach.

 

-          desiata:  od 08,30 hod. do 09,00 hod.  

-          obed:  od 11,00 hod. do 11,30 hod. - triedy 1E, 2C, 3C, 3D 

                                                    (pavilóny E, C, D).

                od 11,30 hod. do 12,00 hod. - triedy 4A a 4B 

                                                    (pavilóny A, B).

-          olovrant: od 14,00 hod. do 14,30 hod.

 

     Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá riaditeľka školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov. Pitný režim detí zabezpečujú určení zamestnanci.

     Za organizáciu a výchovný proces počas stravovania zodpovedajú obe učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj deti prikrmuje.        Nenúti ich jesť.

     Najmladšie deti používajú pri jedle lyžicu, stredná skupina aj vidličku a najstaršie deti používajú kompletný príbor.