"POMALY POZNÁVAME, ŽE LÁSKOU SA DOSIAHNE OVEĽA VIAC AKO NALIEHANÍM. CHVÁLIŤ A POVZBUDZOVAŤ DIEŤA JE STOKRÁT ÚČINNEJŠIE AKO HROZIŤ A TRESTAŤ."

  O. S. Marden