Organizácia MŠ

 

Organizácia tried podľa veku detí

 

 

    Materská škola v Bošanoch je 6 – triedna. Navštevujú ju deti vo veku od 2 do 6 rokov rozmiestnené v jednotlivých triedach nasledovne:

 

 

- Pavilón E  -   trieda 1E       2 – 3-ročné deti

- Pavilón C  -   trieda 2C       3 – 4-ročné deti

- Pavilón C  -   trieda 3C       4 – 5-ročné deti

- Pavilón D  -   trieda 3D       4 – 5-ročné deti 

- Pavilón A  -   trieda 4A       5 – 6-ročné deti 

- Pavilón B  -   trieda 4B       5 – 6-ročné deti

 

 Úsporný režim chodu materskej školy

 

   Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých pavilónoch. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna, alebo čerpaním dovolenky.