RADA ŠKOLY MŠ PRI OBECNOM ÚRADE V BOŠANOCH                   

 

  1.   Mgr. Henrieta Korvasová   - zástupca OÚ 

 

  2.   Mgr. Ivan Valko   - zástupca OÚ

 

  3.   Jana Bíla   -  zástupca rodičov

 

  4.   Lucia Melušová   - zástupca rodičov

 

  5.   Andrea Galbavá  - zástupca rodičov

 

  6.   Magdaléna Stolárová   - zástupca rodičov

 

  7.   Diana Hrozenská  - zástupca nepedagog. zamestnancov

 

  8.   Beáta Burianková   - zástupca pedagog. zamestnancov

 

  9.   Iveta Hlaváčová   - zástupca pedag.zamestnancov - predsedníčka RŠ