Kuriatka

  Vyučujúce: p.uč. Andrea Skladaná

                      p.riad. Jana Školeková

 

 

Ej, ej, kto to tu dnes oslavuje,...

Len tak...