Kuriatka

  Vyučujúce: p.uč. Andrea Skladaná

                      p.riad. Jana Školeková

 

 

Ej, ej, kto to tu dnes oslavuje,...

Len tak...

Na výstave.....

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jarmočná prechádzka....

1 | 2 | 3 | 4 >>

Jablkové hody.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Šarkan letí.

Vitaj, vitaj Mikuláš.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pečenie a zdobenie medovníkov.

Lucka, Lucia...

Štedrá večera, darčeky.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Keď napadne veľa snehu,....

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zimné radovánky.

Dedušková rukavička.

Rozprávkový týždeň.

Hráme sa na školu.

Vesmír.

Karneval.

Remeselníci.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pozorujeme rastliny.

Hráme sa na indiánov.

Jazdíme na autíčkach.