Lienky

Vyučujúce: p.uč. Beáta Moravčíková

                    p.uč. Alica   Lednická 

 

Tvorivé dielne s mamičkami

Lienky na jarmoku.

Jablkové hody.