Naše krásne preliezky...

Vitajte v našej škole  

    Naša materská škola má štyri pavilóny. Každý pavilón má svoj vlastný vchod, šatňu pre deti, šatňu pre učiteľky a všetky účelové priestory (spálňa, trieda, sklad pomôcok a kuchynku). Budova je prízemná, miestnosti sú priestranné a svetlé s veľkými oknami a neónovým osvetlením. Pre veľký počet zapísaných detí sme priestory upravili tak, aby sme mohli zriadiť ešte dve triedy pre deti. Jednu triedu sme získali z priestorov telocvične a skladu učebných pomôcok. Má samostatný vchod, šatňu pre deti a všetky príslušné účelové priestory. Ďalšiu triedu sme získali zo spálne v pavilóne C. Jednotlivé pavilóny sú spojené krytými chodbami. V strednej časti budovy sa nachádza kuchyňa s príslušnými účelovými priestormi, práčovňa, kotolňa na plynové kúrenie a riaditeľňa so samostatným vchodom. V súčasnosti teda materská škola disponuje šiestimi triedami pre deti.

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie

Brigáda v našej MŠ