ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY.

 

            Oznamujeme rodičom, že v dňoch 

                     od 2.5.2019 - 3.5.2019

 sa uskutoční zápis detí do MŠ pre šk. rok 2019/2020.

 

  Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnuť v budove MŠ v čase od 10,00 hod. do 15 hod. alebo stiahnuť z webovej stránky MŠ.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 

Prednostne sa prijímajú :

- detí, ktoré dovršili vek 5 rokov,

- detí s odloženou povinnou dochádzkou,

- detí s   dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Ďalej sa príjimajú:

- detí 4 - 5 ročné,

 
- detí 3 - 4 ročné,
 
- detí , ktoré do 31.8. dovŕšia 3 roky,
 
- v prípade voľnej kapacity aj 2 ročné,  ak majú osvojené hygienické návyky / bez cumlíka a plienok/, zdravotná spôsobilosť na pobyt v kolektíve.

 

V zmysle zákona § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  a § 57 ods. 13 zákona č. 355/2007  musí žiadosť obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave a  údaj o povinnom očkovaní dieťaťa .