Nová akcia

16.02.2010 17:21

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.